informasjonsmøte om Grefsenveien

Grefsen og Disen vel inviterer til informasjonsmøte tirsdag 6. november om stenging av Grefsenveien. 
 
I forbindelse med gravearbeidet i Grefsenveien vil veien bli stengt for utkjøring ned mot Storokrysset fra begynnelsen av desember 2018. I dag er det 10.000 biler som kjører ned Grefsenveien og ut i Storokrysset daglig. Hvis like mange fortsetter å kjøre bil når Grefsenveien stenges, estimerer Sporveien  at denne trafikken vil fordele seg med 1) 4000 biler sørover ned Kjelsåsveien ut på Ring 3 gjennom Muselunden, 2) 4000 nordover ut på Ring 3 ved Betzy Kjelsbergsvei og 3) 2000 biler over Kjelsås/ Frysja. Denne nye trafikkstasjon vil bety store endringer for både gående og kjørende i området, og påvirke både trafikksikkerhet og fremkommelighet. 
 
Grefsen og Disen vel har invitert Sporveien ved prosjektleder Maria Suhr og kommunikasjonsrådgiver Sven Øvergaard for å informere beboere i området om:
  • Tidsrom for stenging
  • Tiltak i anleggsperiode
  •  Sikring av skoleveier og myke trafikanter
  •  Fremkommelighet for bilister
  • Kommunikasjon med og informasjon til beboere og nærmiljø
  • Ferdig resultat
 
Det vil bli enkel servering og mulighet til å stille spørsmål til Sporveiens representanter. Møtet er åpent for alle interesserte!
 
Her er Sporveiens egen side om arbeidet i Grefsenveien:
 
 
Velhuset

About the author