Referat fra folkemøte

Åpent møte om Grefsenveien

At stengingen av Grefsenveien engasjerer er det liten tvil om!

Det viste seg når vi i Grefsen og Disen Vel inviterte til folkemøte med Sporveien. Rundt 120 engasjerte Grefsen- og Disen beboere tok turen til Svetter´n for å høre Sporveien informere om hva som skal skje fremover.

Sporveien kunne informere oss om at prosessen som starter 3. desember vil være svært omfattende, både for oss som beboere, entreprenør og prosjekteier. Mye av grunnen er kompleksiteten i prosjektet. Arbeidet inkluderer graving av en 4 meter bred grøft mot Storo for å bytte hovedvannledningen som ligger langs Grefsenveien, samt etablere et overvannsannlegg på Disenjordet. I tillegg skal trikkeinfrastrukturen oppgraderes på strekningen Storo/Disen. Arbeidet vil starte nederst ved Storo, og gå i faser oppover Grefsenveien, til like over Disenjordet/Gransjordet.

Parallelt med dette skal trikketraseen fra Platåveien-Kjelsåsalleen byttes ut. Her skal både spor og fundamentet byttes. Det vil også bli anlagt bredere fortau fra Myrerskogveien mot Kjelsås. Bil og trikk vil etter endt prosjekt kjøre i samme trasse.

Sporveien la videre frem en tiltaksplan for trygging av myke trafikanter når Grefsenveien stenges og trafikken kan øke med flere tusen biler i døgnet i nærliggende gater. Tiltakene inkluderer fartsdumper, midlertidige lyskryss (i nærheten av skoler), parkering forbudt i Engveien og Bjerkealleen på dagtid samt trafikkvakt. Sporveien viste et kart over planlagte tiltak. (se vedlagte oversikt)

Da Sporveien åpnet for spørsmål var det tydelig at dette er noe som engasjerer beboerne i området. Det kom mange spørsmål om gater i nær tilknytning til Grefsenveien som er lite rustet for økt biltrafikk (bla Engveien, Bråtenalleen, Lindealleen). Sporveiene gjorde et tappert forsøk på å berolige beboerne med at de kontinuerlig vil evaluere situasjonen og gjøre løpende beslutninger for å sikre best mulig sikkerhet og fremkommelighet.

Som Sporveien selv sa – sikkerhet trumfer fremkommelighet

Så om vi ble så mye klokere på hvordan hverdagen vil fortone seg er usikkert, men mange fikk i hvert fall luftet sin frustrasjon og gitt Sporveiene noen gode råd til tiltak og spesielt utsatte områder.

Det beste alle vi beboere på Grefsen, Disen og Kjelsås kan gjøre inntil videre er å kjøre mindre bil – og kjøre veldig forsiktig når vi først skal kjøre. Vi kan skape en tryggere hverdag for alle beboere i området ved å kjøre mer kollektivt og mindre bil i perioden Grefsenveien er stengt!  

Grefsen og Disen Vel vil invitere alle relevante etater til nytt folkemøte i 2019.

 

Vellet takker for oppmøtet og alt engasjement!

 

I mellomtiden vil Sporveien gjerne ha tilbakemelding, tips og innspill om problemområder og tiltak.

Send mail til nabokontakt@sporveien.com , merk posten Grefsenveien, så kommer det til riktig person.

På Sporveiens nettside om prosjektet i Grefsenveien finner du mer informasjon:

https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/prosjekter/prosjekt/3024922/grefsenveien

Meld deg på elektronisk nyhetsbrev ved å klikke her

Velhuset

About the author