Styret

Styret i Grefsen og Disen vel

Grefsen og Disen vel har et styre som består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Styret møtes én gang per måned. Daglig leder i velforeningen møter også på styremøtene.

Styret i Grefsen og Disen vel 2018/2019:

Daglig leder Jon B.Olsen (svettern@yahoo.no)

Styreleder Erik Høydal
Nestleder Gudveig Henryette Aaby
Styremedlem/Øko/huset Erling Haaland
Styremedlem/sekretær Vigdis Dahlseide
Styremedlem Marianne Tveit
Styremedlem Marte Zierfuss
Styremedlem Runar Eikeset

Les gjeldene vedtekter til Grefsen og Disen vel her