Vellets historie

Grefsen og Disen vel ble startet opp i desember 1910, og velhuset sto ferdig i 1928. Vellets grenser har endret seg noe opp gjennom årene, noe områder har gått ut av velkretsen og andre har kommet til. I dag omfatter Grefsen og Disen vel hele området fra Glads vei i nord til Ringveien i sør, Betzy Kjelsbergs vei i vest og Trondheimsveien i øst.

Mangeårig styremedlem i Grefsen og Disen vel og medlem i Nordre Aker historielag, Gudveig Henryette Aabye, har skrevet en kronikk som beskriver vellets historie år for år:

Grefsen og Disen Vel, En liten historikk